GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Jak zgłosić projekt?


 1. Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec danego Obszaru, który ukończył 16 lat.
 2. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego uchwalonych przez Radę Miejską.
 3. Każdy wniosek musi mieć poparcie, co najmniej 20 mieszkańców danego Obszaru, którzy ukończyli 16 lat.
 4. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są na stronie gminy Błonie, w zakładce Budżet Obywatelski, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu.
 5. Nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego ogłasza Burmistrz Błonia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy Błonie, stronie BIP, tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i tablicach informacyjnych na terenie gminy Błonie.
 6. Formularze składa się w terminie od 17 czerwca do 31 lipca 2019 roku.
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.
  • osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pok. 1
  • mailowo na adres bo@um.blonie.pl w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Do pobrania:

Formularz propozycji projektu w wersji .pdf

Formularz propozycji projektu w wersji do edycji .odt

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.