GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Dotacje ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego dla GMINY BŁONIE

  Podpisanie umówW dniu 13 lipca 2020 r. Burmistrz Błonia Zenon Reszka i Skarbnik Gminy Bogumiła Koprowska  w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka Wiesława Raboszuka i Dyrektora Dep. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Radosława Rybickiego podpisali umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

   

  W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” Gmina Błonie uzyskała dofinansowanie w wysokości 10.000 zł. na każde z poniższych zadań:

  -  Aktywizacja sołectwa Błonie – Wieś (wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED),

  -  Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Łaźniew (prace porządkowe wokół stawu, nasadzenia drzew, prace zapobiegające skutkom nadmiernych opadów),

  - Aktywizacja sołectwa Stary Łuszczewek (wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED),

  - Aktywizacja sołectwa Witki (remont kapliczki na Witkach),

  - Aktywizacja sołectwa Dębówka (zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości).

   

  W ramach „Mazowieckiego Instrumentu wsparcia OCHRONY POWIETRZA MIWOP MAZOWSZE 2020” Gmina Błonie uzyskała dofinansowanie na zadanie:

  - Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Błonie.

  Wartość całkowita: 125 000,00 zł

  Dotacja: 125 000,00 zł

   

  Na liście rezerwowej (z racji złożenia dwóch wniosków na ochronę powietrza) oczekuje wniosek na dofinansowanie zadania:

  - System wspomagający zarządzanie jakością powietrza w Gminie Błonie (czujki smogu plus ekran LED).  Wartość całkowita zadania: 60 456,00 a wnioskowana dotacja: 30 228,00. Środki własne : 30 228,00 zł.

  Fot. www.mazovia.pl

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.