GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Poszukiwana osoba do wsparcia w Magazynie, w Teresinie koło Sochaczewa

   

  Zakres czynności:

  1. Pomoc w czyszczeniu oraz dekontaminacji aparatów diagnostycznych dostarczanych do Naszych Klientów
  2. Przygotowanie aparatów diagnostycznych do wysyłki do Naszych Klientów

  Od Kandydatów oczekujemy dokładności przy realizacji zadań oraz komunikatywności.

  Uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych będzie dodatkowym atutem.

   

  Forma zatrudnienia:

  Umowa zlecenia

  Wsparcie 2 -3 razy w tygodniu lub kilka godzin dziennie

   

  Jeżeli...

  Jesteś osobą, która chce mieć wpływ na swój rozwój i szukasz firmy, która zapewni Ci możliwość realizacji twoich własnych celów niezależnie od zajmowanego stanowiska lub lokalizacji, jeżeli szukasz posady, która nie określa granic samorealizacji, ale będzie jej początkiem … następny krok należy do Ciebie.

   

  Aplikuj poprzez przesłanie CV z listem motywacyjnym na adres polska.praca@roche.com.

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowieckiej 8. 00-728 Warszawa, danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) w związku z procesem rekrutacji pracowników”.

  Kandydat powinien wskazać dodatkowo, iż:

  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”, jeżeli chce, aby jego aplikacja była brana pod uwagę także w kolejnych naborach pracowników.

  Wszystkich kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o treści:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

  Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., prosimy o zamieszczenie klauzuli:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

  Lub

  „Zgoda obejmuje zarówno obecne jak i przyszłe procesy rekrutacyjne.”,

  Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

   

  *  *  *

   

  INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Boborwieckiej 8, 00-728 Warszawa (dalej Spółka).

  Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: polska.diagnostics@roche.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

  • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj/Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

  Odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy administratora danych,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

  Dobrowolność podania danych:

  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  Przysługuje Panu/Pani prawo:

  • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana. 
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.