GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa - 19.03.2019

   

  W dniu 19 marca 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

   

  Porządek posiedzenia:
  1. Zajęcie stanowiska w sprawie:
  - poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
  - poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
  2. Zajęcie stanowiska w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
  3. Zajęcie stanowiska na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników.
  4.  Sprawy różne.

   

                                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                                        /-/ Grażyna Kościńska

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.